about contact films news exhibitions / presentations

Carousell
Skånes Konstförening
06 November - 13 December 2015
Malmö. Sverige

- ett kollektivt, undersökande projekt i skärningspunkten mellan konst och film.

Många konstnärer och filmmakare har oanvänt filmiskt material i sina arkiv, rester av ett arbete, påbörjade projekt som inte kunnat slutföras. I projektet Carousell byter fyra videokonstnärer  videomaterial med varandra i en cirkulär rörelse. De ger varandra carte-blanche att arbeta vidare med det lämnade materialet; redigera, lägga till, kommentera och skapa nytt verk utifrån sitt perspektiv. Tanken är att på samma gång avstå och tillgodogöra sig upphovsmannaskap samt även att hitta en specifik metod för att tala om konstnärliga frågor såsom: konstnärlig äganderätt, konstnärens integritet i relation till publikens förväntningar, kreativitet och innehåll.

Projektet Carousell koncentrerar sig på videokonsten för att peka på vad som idag kännetecknar den i relation till andra genrer inom rörlig bild och bildkonst. I sina arbeten belyser konstnärerna samtidigt samhälleliga problem, frågor om individens position i samhället, etnicitet och demokrati.
Hittills har proojektet ställts ut på Rum46 i Århus, Nässjö Konsthall och ANX i Oslo.

Materialet i Carousell omarbetas inför varje utställning. På Skånes konstförening har utställningsrummet förvandlas till en konstbiograf med en visningsform som utvecklats speciellt för rummets möjligheter. Under utställningsperioden kommer ett längre konstnärssamtal att arrangeras lördagen den 12 december.

Medverkande konstnärer: Marit Lindberg (SE) , Henrik Lund Jørgensen (SE/DK), Felice Hapetzeder (SE) och Kristina Kvalvik (NO/DK).

Curator: Thore Soneson

 

Photo: Felice Hapetzeder

 

 

BACK