about contact films news exhibitions / presentations

Stranded Carousell
Nässjö Konsthall - Kuben
11 october - 15 november 2014
Nässjö. Sweden

 

Carousell är ett projekt där fyra videokonstnärer utbyter videomaterial med varandra i en cirkulär rörelse. Tanken är att på samma gång avstå och tillgodogöra sig upphovsmannaskap samt även att hitta en specifik metod för att tala om konstnärliga frågor såsom: konstnärlig äganderätt, konstnärens integritet i relation till publikens förväntningar, kreativitet och innehåll. Projektet vill koncentrera sig på videokonsten för att peka på vad som kännetecknar just videokonsten idag samt i relation till andra genrer inom rörlig bild och bildkonst.

 

Photo: Felice Hapetzeder

 

 

BACK