about contact films news exhibitions / presentations

Carousell
Konstnärshuset
06 maj - 04 juni 2017
Stockholm. Sverige

Carousell består av konstnärerna Felice Hapetzeder, Marit Lindberg, Henrik Lund Jørgensen och Kristina Kvalvik. De fyra konstnärerna har arbetat tillsammans sedan 2012. Alla arbetar med video och Carousell uppstod i en diskussion om de mängder obearbetat videomaterial som konstnärerna av någon anledning inte kunnat arbeta vidare med. Skulle de kunna ta över varandras material och på så sätt skapa nya infallsvinklar? De bestämde sig för att utmana varandra och sig själva genom att överlämna sitt filmade, men aldrig använda material till varandra och klippa det till nya verk.

Carousell startade i en diskussion om varför materialet inte hade kunnat användas, men gav snabbt upphov till nya frågeställningar kring upphovsmannaskap, äganderätt och konstnärlig integritet.

Utställningen på Konstnärshuset blir den första större presentationen av Carousell i Stockholm. Alla verk som tillkommit hittills genom samarbetet kommer att visas.

Medverkande konstnärer: Marit Lindberg (SE) , Henrik Lund Jørgensen (SE/DK), Felice Hapetzeder (SE) och Kristina Kvalvik (NO).

 

Photo: Felice Hapetzeder

 

 

BACK