about contact films news exhibitions / presentations

PROCESSEN I FOKUS med Carousell
IASPIS
23 september kl 13-16

Jacqueline Hoang Nguyen (Montréal/Stockholm) samtalar med tre medlemmar av konstnärsgruppen Carousell; Henrik Lund Jørgensen, Marit Lindberg  och Kristina Kvalvik (Den fjärde medlemmen Felice Hapetzeder är fn i Beijing).

De flesta konstnärer som arbetar med video har ett arkiv av oanvänt material - klipp som av en eller annan anledning inte riktigt passar in, delar av projekt som aldrig helt kom i mål, idéer som började bra men slutade dåligt, småsnuttar som kom till av en tillfällighet och utan egentligt mål.

Konstnärerna i Carousell har gett varandra carte blanche att använda sig av varandras material, i syfte att undersöka vad som sker när man ger det vidare och frånsäger sig rättigheten till det. Materialet som utväxlats har en personlig ingångsvinkel, och genom utbytet utmanas etablerade föreställningar om konstnärlig upphovsrätt och ett kreativt utrymme kan utvidgas inom videokonsten. Felice Hapetzeder material består av ett spänt och förlöst möte med en vän till familjen som tidigare hade kopplingar till Nazityskland. Marit Lindbergs material rör sig mellan personliga resebilder och försök att skapa ett konstprojekt. Kristina Kvalvik filmade under en period sin omgivning med 8mm, men som till slut blev ett material som inte kunde betraktas med distans och bli ett konstprojekt. Henrik Lund Jørgensen försökte flera gånger efter faderns självmord att påbörja nya videoarbeten, men dessa blev ständigt färgade av tiden med sorg. I processen med att frånsäga sig sitt eget projekt har uppstått ett antal intressanta problemställningar för gruppen – hur mycket av tematiken från det ursprungliga projektet kan kännas igen i en annan konstnärs färdiga verk? Och inte minst, vem är det som ska räknas som upphovsman till verket?

Syftet med detta format är att sätta den konstnärliga processen och aktuella frågeställningar i fokus genom att diskutera pågående konstnärliga projekt. Carousell har kommit halvvägs i projektet, och det är inte en färdig process som ska redovisas.

Samtalet organiseras av Iaspisprogrammet inom ramen för uppdraget att arbeta med internationalisering i syfte att öka och fördjupa kontakterna mellan svenska konstnärer och internationella kollegor med mål att bidra till konstnärlig fördjupning.

 

 

Photo: Marit Lindberg

 

 

BACK